In de begeleiding die ik bied, staat het woord oorzaak centraal. Ik help je meer zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van je gedrag, gedachten en gevoelens. Dit doe ik door samen met jou te onderzoeken welke overtuigingen en patronen je jezelf hebt aangeleerd. Wanneer je meer bewust wordt van deze aangeleerde overtuigingen en patronen, begrijp je beter waarom je bepaald gedrag vertoont of vaak bepaalde gedachten en gevoelens ervaart. Deze inzichten zorgen al voor meer rust en begrip voor jezelf.

Vervolgens geven deze inzichten je dan ook de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan en je te richten op effectiever gedrag. Om daadwerkelijk in actie te komen is het nodig dat je aan de oorzaak kant gaat staan in plaats van aan de gevolgen kant. Wanneer je aan de gevolgen kant staat, overkomt het leven je. Je voelt je al snel slachtoffer van de situatie. Wanneer je echter voor de oorzaak kant kiest, neem je zelf de controle over je leven en kijk je wat je van elke situatie kunt leren. Dit geeft je nieuwe keuzemogelijkheden en vormt een belangrijke voorwaarde voor het behalen van je gewenste doel. Ik help je dan ook graag om aan de oorzaak kant te gaan staan.