impact maken, het verschil maken

“Je wilt dat het verschil maakt wat je doet”

Deze uitspraak kwam ik tegen in een artikel dat ik las en hij bleef in mijn hoofd hangen. “Ja, herkenbaar”, dacht ik. Ik wil ook graag dat het verschil maakt wat ik doe. Dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan het leven van anderen en aan onze samenleving. Tegenwoordig wordt dit vooral vertaald met ‘impact maken’. Een vrij vage term, waarbij iedereen toch wel aanvoelt dat het om iets positiefs gaat en dat het iets is wat je graag wilt nastreven / bereiken.

De vraag die hierbij dan bij mij vervolgens opkomt, is: “wat maakt dat we zo graag impact willen maken?”. Is het een ‘gezond’ verlangen om onze waarde ergens in uit te kunnen drukken en er erkenning en waardering voor terug te krijgen? Of is het toch vooral een streven om als maatschappelijk succesvol te worden gezien en dient het vooral om een gebrek aan eigenwaarde te compenseren?

Ik denk dat deze twee beweegredenen heel dicht bij elkaar liggen en vaak misschien ook wel door elkaar heen lopen. Vanuit de gedachte dat mensen in beweging komen door twee basismotieven: angst of liefde. Wil je impact maken vanuit de angst dat je er niet toe doet of vanuit een liefdevol verlangen om ergens een zinvolle bijdrage aan te leveren?

Maakt het überhaupt uit wat het motief is achter jouw wens om impact te willen maken? Ja, toch wel. Wanneer je vooral vanuit angst impact wilt maken, dan komt dit voort vanuit pijn, controle, onzekerheid. Je denkt vooral in beperkingen / schaarste en gaat krampachtig te werk. En deze energie straal je ook uit. De uitkomst is dan ook vaak teleurstellend. Je maakt niet de impact die je graag zou willen maken.

Wanneer je echter vanuit liefde impact wilt maken, dan komt dit voort vanuit een diepgevoeld verlangen. Je wilt jouw kennis, ervaring en wijsheid graag inzetten en delen met anderen om zo een zinvolle bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Het overstijgt je zelfbelang. Je denkt vooral in kansen en mogelijkheden en leeft steeds meer vanuit vertrouwen en dankbaarheid. En dit maakt dat er mooie dingen op je pad komen en jij ook daadwerkelijk impact kunt maken.

Wil je dus ook graag het verschil maken met wat je doet, vraag je dan in eerste instantie af: “wil ik dit vooral vanuit angst of vanuit liefde?”. Waar zit je op de geleidende emotionele schaal tussen angst en liefde? En wees daarin eerlijk naar jezelf. Onderzoek waar je bang voor bent en probeer te luisteren naar je liefdevolle verlangens. Zodat je steeds meer die betekenisvolle invulling kunt gaan geven aan je leven en werk.

Want dat is waar het wat mij betreft in essentie om gaat. Dat jij vanuit liefde en vol vertrouwen met jouw unieke waarde een betekenisvolle invulling kunt geven aan je eigen leven, het leven van anderen, de organisatie waar je voor werkt en onze samenleving.

Wil jij stappen zetten op dit gebied en wil je hierbij graag ondersteund worden door iemand die jouw potentie ziet en je de spiegel voor kan houden? Kijk dan eens of mijn programma ‘Coaching van betekenis’ interessant voor jou is. 
Ik bespreek graag met je hoe ik je verder kan helpen!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *